Om MirloMedia

MirloMedia arbetar främst med engelska till svenska översättningar, men även svenska till engelska. Dessutom erbjuder jag relaterade tjänster såsom korrekturläsning och redigering, samt skrivande av svenska texter för artiklar, blogginlägg, marknadsföring och annonser.

Med en bred erfarenhet av skrivande, foto och web design hjälper jag dig gärna även med web-uppdateringar inkluderande text, bild och layout, liksom bildredigering och uppdateringar genom Content Management System (CMS).

Advertisements