Textgranskning

Korrekturläsningen ‘städar upp’ i texten och ser till att den är korrekt. Språkfel gås igenom, liksom grammatik, stavning och användandet av olika termer, uttryck och förkortningar.

Redigeringen ser till att texten görs mer tydlig och effektiv. Jag ser till språket och strukturen så att de passar till sammanhanget, ändamålet och målgruppen. Detta genom att gå igenom stil och ton, ordval, fraser och meningsuppbyggnad.

 

Advertisements